Art-Show Photos

       

(Kyiv, Ukraine) 2019

(Kyiv, Ukraine) 2019

(Kyiv, Ukraine) 2019
 
(Kyiv, Ukraine) 2019

(Kyiv, Ukraine) 2019

(Kyiv, Ukraine) 2019
 

"UKRSOCPORN",
(Zurich, Switzerland, 2019
)

"UKRSOCPORN",
(Zurich, Switzerland, 2019
)


"UKRSOCPORN",
(Zurich, Switzerland, 2019
)

 
"UKRSOCPORN",
(Zurich, Switzerland, 2019
)


"UKRSOCPORN",
(Zurich, Switzerland, 2019
)


"UKRSOCPORN",
(Zurich, Switzerland, 2019
)

 

"The exhibition which doesn't exist"
Baraban
(Drum),
(Kyiv, Ukraine) 2006

"The exhibition which doesn't exist"
Baraban
(Drum),
(Kyiv, Ukraine) 2006

"The exhibition which doesn't exist"
Baraban
(Drum),
(Kyiv, Ukraine) 2006
 
"The exhibition which doesn't exist"
Baraban
(Drum),
(Kyiv, Ukraine) 2006

Serhiy Kolyada and Oles Doniy
"The exhibition which doesn't exist"
Baraban
(Drum),
(Kyiv, Ukraine) 2006

"The exhibition which doesn't exist"
Baraban
(Drum),
(Kyiv, Ukraine) 2006
 
 

Svetlana Loboda and Snezhana Egorova
Art-Foxtrot Gallery
(Kyiv, Ukraine) 2008

Art-Foxtrot Gallery
(Kyiv, Ukraine) 2008

Serhiy Kolyada
Art-Foxtrot Gallery
(Kyiv, Ukraine) 2008
 
 
Antin Muharsky. Andre Tan, Svetlana Loboda and Snezhana Egorova
Art-Foxtrot Gallery
(Kyiv, Ukraine) 2008

Art-Foxtrot Gallery
(Kyiv, Ukraine) 2008

Svetlana Loboda with Serhiy Kolyada's Art
Art-Foxtrot Gallery
(Kyiv, Ukraine) 2008
 
Serhiy Kolyada and Olga Kurylenko
Hyatt Regency Kiev Hotel
(Kyiv, Ukraine) 2008

Serhiy Kolyada, Illya Noyabryov, Snezhana Egorova and Antin Muharsky
Fine Art Ukraine (Kyiv, Ukraine) 2009

Serhiy Kolyada,
Snezhana Egorova and Antin Muharsky,
Hyatt Regency Kiev Hotel
(Kyiv, Ukraine) 2008
 


Art-Foxtrot Gallery
(Kyiv, Ukraine) 2008Art-Foxtrot Gallery
(Kyiv, Ukraine) 2008

Art-Foxtrot Gallery
(Kyiv, Ukraine) 2008

Serhiy Kolyada and Olga Sumska
Fine Art Ukraine
(Kyiv, Ukraine) 2009

Serhiy Kolyada and Snezhana Egorova
Fine Art Ukraine (Kyiv, Ukraine) 2009


Serhiy Kolyada and Natalya Zabolotna
Hyatt Regency Kiev Hotel (Kyiv, Ukraine) 2008
 

Serhiy Kolyada and Oleg Pinchuk
Hyatt Regency Kiev Hotel (Kyiv, Ukraine) 2008

Serhiy Kolyada and Oleg Skrypka
Hyatt Regency Kiev Hotel (Kyiv, Ukraine) 2008

Serhiy Kolyada amd Sergiy Poyarkov
Hyatt Regency Kiev Hotel (Kyiv, Ukraine) 2008
 

Art-Foxtrot Gallery (Kyiv, Ukraine) 2008

Art Kyiv Contemporary (Kyiv, Ukraine) 2009

Fine Art Ukraine (Kyiv, Ukraine) 2009

Ukrainian Modern Art Museum (Kyiv, Ukraine)

"Welcome to Ukraine!" Art-Show, Tryptych-Art Gallery (Kyiv, Ukraine) 2012


Art Kyiv Contemporary (Kyiv, Ukraine) 2011

 

"Zhlob-Art Show",
Art Kyiv Contemporary (Kyiv, Ukraine) 2013

Serhiy Kolyada and Antin Muharsky (Orest Lyuty)
"Welcome to Ukraine!" Art-Show, Tryptych-Art Gallery
(Kyiv, Ukraine) 2012

"Welcome to Ukraine!" Art-Show,
Tryptych-Art Gallery (Kyiv, Ukraine) 2012
 

"Through The Never Art-Show
Baraban (Drum), (Kyiv, Ukraine) 2014

"Zhlob-Art Show",
Art Kyiv Contemporary (Kyiv, Ukraine) 2013

"Zhlob-Art Show",
Art Kyiv Contemporary (Kyiv, Ukraine) 2013

"Through The Never Art-Show
Baraban (Drum), (Kyiv, Ukraine)
2014


"Through The Never Art-Show
Baraban (Drum), (Kyiv, Ukraine) 2014

"Through The Never Art-Show
Baraban (Drum), (Kyiv, Ukraine)
201
4

"Through The Never Art-Show
Baraban (Drum), (Kyiv, Ukraine) 2014
 

"Through The Never Art-Show
Baraban (Drum), (Kyiv, Ukraine) 2014
 


 


 Flag Counter

 

   
Welcome to Ukraine - Sex-Tourism Country - Welcome to Ukraine - Not Smiling Country
Kyiv Nude Girls -
Kyiv Naked Girls - Kyiv Bars - Kyiv Hotels - Kyiv Prostitutes - Kyiv Escorts Service - Kyiv Massage
Kyiv Nudist Beach - Kiev Nudist Beach - Kyiv Naturist Beach - Kiev Naturist Beach
Kiev Nude Girls -
Kiev Naked Girls- Kiev Bars - Kiev Hotels - Kiev Prostitutes - Kiev Escorts Service - Kiev Massage
Kyiv Galleries - Kyiv Art - Kyiv Restaurants - Kyiv Strip - Kyiv Clubs - Kyiv Antiques
Kiev Galleries - Kiev Art - Kiev Restaurants - Kiev Strip - Kyiv Clubs - Kyiv Antiques
Ukrainian Contemporary Art - Kyiv Contemporary
Ukrainian Underground Art - Kyiv Underground
Varenyky - Borshch - Dacha - Shapka - Shashlyk - Babushka - Matryoshka

 Serhiy Kolyada